De Cebam Evidence Linker (CEL) is een elektronisch dossierondersteunend systeem, bereikbaar vanuit jouw Elektronisch Medisch Patiëntendossier, dat online de relevante klinische richtlijnen aanbiedt tijdens de consultatie.

Hierbij wordt jouw diagnose (gecodeerd in ICPC-2, ICD-10) automatisch gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde informatie van ebpracticenet, DynaMed Plus, NHG, BAPCOC, FARMAKA, Gezondheidenwetenschap.

De juiste informatie op het juiste moment​!

Elk softwarepakket voor huisartsen werd door de overheid verplicht om de Cebam Evidence Linker te integreren. Maar ook voor andere zorgberoepen en ziekenhuizen is de Cebam Evidence Linker vanaf nu beschikbaar.

De Cebam Evidence Linker integreren in jouw medisch softwarepakket?

  • Wens je meer informatie als producent van een medisch softwarepakket, contacteer ivs@iscientia.com
  • Wens je meer informatie als gebruiker van een medisch softwarepakket, contacteer jouw softwareleverancier.