Aan welke minimale voorwaarden moet informatie voldoen om opgenomen te worden in de Cebam Evidence Linker?

 1. De informatie moet bruikbaar zijn 'at the Point-of-Care' (richtlijnen, POC-informatiebronnen, ...).
 2. De informatie moet Evidence Based onderbouwd zijn (EBP elementaire criteria).
 3. De informatie moet relevant zijn voor Belgische zorgverleners.
 4. De informatie moet gecodeerd zijn (ICPC-2, ICD-10, ...).
 5. De informatie moet relevant zijn voor de gebruiker van de Cebam Evidence Linker (huisarts, kinesitherapeut, arts-specialist, ...).

EBP elementaire criteria

 1. De EBP-bron bevat point-of-care informatie, d.w.z. is gebruiksvriendelijk, goed gestructureerd en duidelijk, en gemakkelijk om in te navigeren.
 2. Het doel van de info is duidelijk beschreven.
 3. Het is duidelijk voor wie de EBP-bron bestemd is.
 4. Het is duidelijk wie de EBP-bron beheert.
 5. Het is duidelijk wie de EBP-bron financiert.
 6. Er wordt duidelijk verwezen naar de initiële bron.
 7. De EBP-bron is onafhankelijk, d.w.z. dat de financierder geen invloed heeft op de inhoud van de EBP-bron.
 8. De medische of gezondheidsinformatie wordt gegeven op basis van deskundigheid, en is afkomstig van gekwalificeerde (para)medici of wetenschappers, met ervaring in hun vakgebied.
 9. De EBP-bron is het resultaat van een wetenschappelijk, methodologisch proces, en dit proces kan op vraag toegelicht worden door de producent.